Perėjimas

Faktas, trumpas tekstas

Perėjimas

Naudojimo paskirtis: nejudamų atramų plokštelei sujungti su fiksuoto taško laikikliu.
Apsauga nuo korozijos: cinkavimas.